Kontrole - KWP w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Działalność Wydziału Kontroli KWP w Olsztynie

Zadaniem Wydziału Kontroli Komedy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie jest zapewnienie Komendantowi Wojewódzkiemu Policji dostępu do informacji o stanie realizacji ustawowych zadań przez podległe jednostki Policji oraz komórki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej Policji, w celu wspomagania procesu decyzyjnego poprzez:

  • Prowadzenie kontroli w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostkach Policji;
  • Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg oraz wniosków kierowanych do Komendy, a także kontrolowanie i nadzorowanie organizacji przyjmowania, załatwiania skarg i wniosków przez jednostki Policji i komórki organizacyjne Komendy;
  • Monitorowanie zdarzeń z udziałem policjantów, pracowników z jednostek Policji lub komórek organizacyjnych Komendy;
  • Wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej w obiektach Komendy.

Sprawozdanie z działalności kontrolnej w KWP w Olsztynie w 2006 roku

Sprawozdanie z działalności kontrolnej w KWP w Olsztynie w 2007 roku 

Sprawozdanie z działalności kontrolnej w KWP w Olsztynie w 2008 roku 

Sprawozdanie z działalności kontrolnej w KWP w Olsztynie w 2009 roku 

Sprawozdanie z działalności kontrolnej w KWP w Olsztynie w 2010 roku  

Sprawozdanie z działalności kontrolnej w KWP w Olsztynie w 2011 roku  

Sprawozdanie z działalności kontrolnej w KWP w Olsztynie w 2012 roku 

Sprawozdanie z działalności kontrolnej w KWP w Olsztynie w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności kontrolnej w KWP w Olsztynie w 2014 roku

Sprawozdanie z działalności kontrolnej w KWP w Olsztynie w 2015 roku

Sprawozdanie z działalności kontrolnej w KWP w Olsztynie w 2016 roku

Sprawozdanie z działalności kontrolnej w KWP w Olsztynie w 2017 roku

Sprawozdanie z działalności kontrolnej w KWP w Olsztynie w 2018 roku

Sprawozdanie z działalności kontrolnej w KWP w Olsztynie w 2019 roku

Metryczka

Data publikacji : 19.04.2005
Data modyfikacji : 24.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Olsztynie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podinsp. Grzegorz Królik
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Bartnik
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Bartnik
do góry