Kontrole - KWP w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Działalność Wydziału Kontroli KWP w Olsztynie

Do podstawowych zadań Wydziału Kontroli KWP w Olsztynie należą:

  • prowadzenie kontroli,
  • przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg oraz wniosków kierowanych do Komendy Wojewódzkiej, a także koordynowanie i nadzorowanie rozpatrywania skarg i wniosków przez jednostki Policji i komórki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej,
  • badanie funkcjonowania komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej oraz jednostek Policji z wykorzystaniem audytu i analiz,
  • koordynowanie działań bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz medycyny pracy w komórkach organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej oraz jednostkach Policji województwa,
  • przygotowywania analiz systemowych funkcjonowania policji, głównych kierunków pracy oraz sprawozdań z ich realizacji.

Sprawozdanie z działalności kontrolnej w KWP w Olsztynie w 2006 roku

Sprawozdanie z działalności kontrolnej w KWP w Olsztynie w 2007 roku 

Sprawozdanie z działalności kontrolnej w KWP w Olsztynie w 2008 roku 

Sprawozdanie z działalności kontrolnej w KWP w Olsztynie w 2009 roku 

Sprawozdanie z działalności kontrolnej w KWP w Olsztynie w 2010 roku  

Sprawozdanie z działalności kontrolnej w KWP w Olsztynie w 2011 roku  

Sprawozdanie z działalności kontrolnej w KWP w Olsztynie w 2012 roku 

Sprawozdanie z działalności kontrolnej w KWP w Olsztynie w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności kontrolnej w KWP w Olsztynie w 2014 roku

Sprawozdanie z działalności kontrolnej w KWP w Olsztynie w 2015 roku

Sprawozdanie z działalności kontrolnej w KWP w Olsztynie w 2016 roku

Sprawozdanie z działalności kontrolnej w KWP w Olsztynie w 2017 roku

Metryczka

Data publikacji 19.04.2005
Data modyfikacji 14.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Olsztynie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podinsp. Grzegorz Królik
Osoba udostępniająca informację:
Bożena Przyborowska
Osoba modyfikująca informację:
Bożena Przyborowska
do góry