Wyniki naboru na stanowiska w Korpusie Służby Cywilnej w KWP w Olsztynie w 2017 r. - KWP w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki naboru na stanowiska w Korpusie Służby Cywilnej w KWP w Olsztynie w 2017 r.

 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU


-inspektor do spraw: obsługi wydziałów KWP w ramach oddziału w Kancelarii Tajnej w Wydziale do spraw Ochrony Informacji Niejawnych; ogłoszenie nr 19220

wynik naboru


-specjalista do spraw: poszukiwania, odnajdywania i ustalania mienia poprzez uzyskiwanie informacji, pozyskiwanie środków z funduszy europejskich w Wydziale do walki z Przestępczością Gospodarczą; ogłoszenie nr 17189

wyniki naboru


 

- starszy inspektor do spraw: obsługi wierzytelności w Zespole Inwentaryzacji i Windykacji Należności Budżetowych w Wydziale Finansów; ogłoszenie nr 18127

wyniki naboru


-  inspektor do spraw: koordynator konserwatorów w Zespole Remontów Wydziału Inwestycji i Remontów, ogłoszenie nr 16564

wyniki naboru


-inspektor do spraw wydatków osobowych w Sekcji Wydatków Osobowych Wydziału Finansów; ogłoszenie nr 14913

wyniki naboru

 


-starszy specjalista do spraw: pozyskiwania i rozliczania funduszy pomocowych w Sekcji Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych; ogłoszenie nr 17127

wyniki naboru


-informatyk w Sekcji Telekomunikacji Wydziału Łączności i Informatyki; ogłoszenie nr 16319

wyniki naboru


 

- specjalista do spraw: wydatków osobowych w Sekcji Wydatków Osobowych Wydziału Finansów; ogłoszenie nr 17128

wyniki naboru


- starszy specjalista w Sekcji Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych; ogłoszenie nr 14269

wyniki naboru


 

- starszy inspektor w Sekcji Wydatków Osobowych Wydziału Finansów; ogłoszenie nr 13594

wyniki naboru


 - starszy inspektor do spraw: laborant w Zespole Biologii Laboratorium Kryminalistycznego; ogłoszenie nr 12863

wyniki naboru


- informatyk w Sekcji Telekomunikacji Wydziału Łączności i Informatyki; ogłoszenie o naborze nr 12350

wyniki naboru


- starszy inspektor w Sekcji Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych; ogłoszenie nr 13559

wyniki naboru

 


- inspektor do spraw: budżetu w Sekcji ds. Budżetu Wydziału Finansów; Ogłoszenie o naborze nr 12357

wyniki naboru


- starszy specjalista w Sekcji Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych; ogłoszenie nr 13296

wyniki naboru

 


- inspektor nadzoru budowlanego w Wydziale Inwestycji i Remontów; ogłoszenie nr 11954

wyniki naboru


-specjalista do spraw wydatków osobowych w Wydziale Finansów; ogłoszenie nr 11956

wyniki naboru


- inspektor do spraw ewidencji  w Wydziale Kadr i Szkolenia; ogłoszenie nr 10758

wyniki naboru


- specjalista do spraw cudzoziemców w Wydziale Postępowań Administracyjnych; ogłoszenie nr 10347

wyniki naboru


 -starszy referent do spraw: instalacji, konfiguracji i napraw sprzętu IT w Sekcji Administratorów Wydziału Łączności i Informatyki nr 7248

wyniki naboru


- psycholog w Sekcji Psychologów; ogłoszenie nr 9407

wyniki naboru


- -inspektor do spraw: nadzoru budowlanego w Zespole Inwestycji w Wydziale Inwestycji i Remontów; ogłoszenie nr 8825

wyniki naboru


-inspektor do spraw: wydatków osobowych w Sekcji Wydatków Osobowych Wydziału Finansów; ogłoszenie nr 9599

wyniki naboru


- inspektor do spraw ZUS w Wydziale Finansów; ogłoszenie nr 9032

wyniki naboru


- starszy inspekto rdo spraw: laborant w Zespole Biologii Laboratorium Kryminalistycznego; ogłoszenie nr 7845

wyniki naboru


-specjalista do spraw: kancelaryjnych w Zespole Archiwum w Wydziale do spraw Ochrony Informacji Niejawnych; ogłoszenie nr 9542

wyniki naboru


- starszy inspektor do spraw: księgowości w Zespole Księgowości Wydziału Finansów; ogłoszenie nr 9397

wyniki naboru


- starszy inspektor do spraw obsługi wierzytelnosci w Wydziale Finansów; ogłoszenie nr 9036 

wyniki naboru


-specjalista do spraw: medycyny pracy w Wydziale Kadr i Szkolenia; ogłoszenie nr 8535

 wyniki naboru


-starszy referent do spraw: instalacji, konfiguracji i napraw sprzętu IT w Sekcji Administratorów Wydziału Łączności i Informatyki nr 7248

wyniki naboru


-inspektor do spraw: eksploatacji obiektów w Zespole Inwestycji w Wydziale Inwestycji i Remontów; ogłoszenie nr 8891

wyniki naboru


-inspektor do spraw: doboru i rezerwy kadrowej w Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia; ogłoszenie nr 8520

wyniki naboru


- starszy inspektor do spraw: księgowości w Zespole Księgowości Wydziału Finansów; ogłoszenie nr 7843

wyniki naboru


- inspektor do spraw: umundurowania w Sekcji Gospodarki Materiałowo - Technicznej Wydziału Zaopatrzenia; ogłoszenie nr 8519

wyniki naboru


- informatyk w Sekcji Telekomunikacji Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Olsztynie nr 6036

wyniki naboru


-inspektor do spraw: techniki policyjnej w Wydziale Zaopatrzenia; ogłoszenie nr 7844

wyniki nabrou


- specjalista do spraw: bezpieczeństwa i higieny pracy w Wydziale Kontroli; ogłoszenie nr 6716

wyniki naboru


Wyniki naboru na stanowiska w Korpusie Służby Cywilnej w KWP w Olsztynie w 2016 r.

Wyniki naboru na stanowiska w Korpusie Służby Cywilnej w KWP w Olsztynie w 2015 r.

Wyniki naboru na stanowiska w Korpusie Służby Cywilnej w KWP w Olsztynie w 2014 r.

Wyniki naboru na stanowiska w Korpusie Służby Cywilnej w KWP w Olsztynie w 2013 r.

Wyniki naboru na stanowiska w Korpusie Służby Cywilnej w KWP w Olsztynie w 2012 r.

 

Ogłoszenia o wszystkich wolnych stanowiskach w służbie cywilnej w KWP w Olsztynie oraz podległych jednostkach organizacyjnych publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - http://ogloszenia.kprm.gov.pl/pls/...

do góry