Wyniki naboru na wolne stanowiska w Korpusie Służby Cywilnej w KWP w Olsztynie w 2016 roku - KWP w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki naboru na wolne stanowiska w Korpusie Służby Cywilnej w KWP w Olsztynie w 2016 roku

- specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w Wydziale Kontroli KWP w Olsztynie nr 6716

wyniki naboru


- starszy inspektor do spraw: archiwów w Zespole Archiwum w Wydziale do spraw Ochrony Informacji Niejawnych KWP w Olsztynie nr 6041

wyniki naboru


-  specjalista Sekcji Doboru KWP w Olsztynie nr 6926

wynik naboru

 


- inspektor do spraw: zamówień publicznych w Sekcji Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP w Olsztynie nr 6058

wyniki naboru


- specjalista w Zespole Archiwum Wydziału ds Ochrony Informacji Niejawnych KWP w Olsztynie, ogłoszenie nr 4615

wyniki naboru


- informatyk w KWP w Olsztynie, ogłoszenie nr 2516

wynik naboru


- specjalista ds. inwentaryzacji KWP w Olsztynie, ogłoszenie nr 2378

wynik naboru


- starszy specjalista w Zespole Chemii w Laboratorium Kryminalistycznym  KWP w Olsztynie, ogloszenie nr 1310

wynik naboru


- specjalista w Sekcji Wydatków Osobowych w Wydziale Finansów KWP w Olsztynie (umowa o pracę w celu zastępstwa) - ogłoszenie nr 330

wynik naboru


-  specjalista w Laboratorium Kryminalistycznym, ogłoszenie nr 181379

wyniki naboru


- specjalista do spraw inwentaryzacji w Wydziale Finansów KWP w Olsztynie, ogloszenie nr 657

wyniki naboru


- starszy referent ds. wydatków osobowych w Wydziale Finansów, ogłoszenie nr 180496

wyniki naboru


- starszy inspektor w Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych, ogłoszenie nr 80

wyniki naboru


- inspektor ds. wydatków osobowych w Wydziale Finansów, ogłoszenie nr 176936

wyniki naboru


- specjalista do spraw wydatków osobowych w Sekcji Wydatków Osobowych Wydziału Finansów (umowa na zastępstwo), ogłoszenie nr 177389

wyniki naboru


- starszy inspektor do spraw obsługi wierzytelności w Wydziale Finansów (umowa na zastępstwo) , ogłoszenie nr 178021

wyniki naboru


- inspektor do spraw obsługi wierzytelności w Wydziale Finansów, ogłoszenie nr 178025

wyniki naboru


- starszy inspektor w Zespole Prawnym, ogłoszenie nr 178149 ,

wyniki naboru


- starszy referent w Wydziale Łączności i Informatyki, ogłoszenie nr 175804

wyniki naboru


- starszy referent do spraw wydatków osobowych w Sekcji Wydatków Osobowych Wydziału Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, ogloszenie nr 175535

wyniki naboru


starszy referent do spraw laborant w Zespole Chemii Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, ogłoszenie nr 174413

wyniki naboru

do góry