Wolne stanowiska w KSC - KWP w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Wolne stanowiska w KSC

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE NA STANOWISKO PRACY W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ W KWP W OLSZTYNIE

WZÓR OŚWIADCZENIA DLA KANDYDATÓW NA STANOWISKA W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ

 


- specjalista do spraw: pozyskiwania i rozliczania funduszy pomocowych w Sekcji Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych, ogłoszenie nr 66645


- specjalista do spraw: badań społecznych i wspierania procesów zarządczych w Wydziale Komunikacji Społecznej; ogłoszenie 65485


- informatyk do spraw: oprogramowania i informatycznych systemów telekomunikacyjnych w Sekcji Telekomunikacji Wydziału Łączności i Informatyki; ogłoszenie 64824


- starszy referent do spraw: oprogramowania i obsługi systemów informatycznych w Sekcji Administratorów Wydziału Łączności i Informatyki; ogłoszenie 63870


- starszy specjalista w Zespole Chemii Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Olsztynie; ogłoszenie 63546

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

- inspektor do spraw: doboru i rezerwy kadrowej w Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej w Wydziale Kadr i Szkolenia; ogłoszenie 61947

- wynik naboru


- starszy referent do spraw: oprogramowania i obsługi systemów informatycznych w Sekcji Administratorów Wydziału Łączności i Informatyki; ogłoszenie 61242

- wynik naboru


- specjalista do spraw: poszukiwania, odnajdywania i ustalania mienia poprzez uzyskiwanie informacji, pozyskiwanie środków z funduszy europejskich w Wydziale dw. z Przestępczością Gospodarczą; ogłoszenie 60911

- wynik naboru


- specjalista do spraw: poszukiwania, odnajdywania i ustalania mienia poprzez uzyskiwanie informacji, pozyskiwanie środków z funduszy europejskich w Wydziale dw. z Przestępczością Gospodarczą; ogłoszenie 59747

- wynik naboru


- starszy inspektor do spraw: obsługi wierzytelności w Wydziale Finansów; ogłoszenie 58682

- wynik naboru


- inspektor do spraw: wydatków osobowych w Wydziale Finansów; ogłoszenie 60326

wynik naboru


- inspektor do spraw: eksploatacji w Wydziale Transportu; ogłoszenie 59765

wynik naboru


- kierownik do spraw: w Sekcji Uzbrojenia i Techniki Specjalnej Wydziału Zaopatrzenia; ogłoszenie 59695

wynik naboru


- inspektor: techniki policyjnej w Sekcji Uzbrojenia i Techniki Specjalnej Wydziału Zaopatrzenia; ogłoszenie 54979

wynik naboru


- starszy specjalista: laborant w Zespole Chemii Laboratorium Kryminalistycznego; ogłoszenie 49843

wynik naboru


- starszy inspektor do spraw: księgowości w Wydziale Finansów; ogłoszenie 52463

wynik naboru


- starszy inspektor do spraw: Zespołu do spraw Ochrony Osób i Mienia oraz Specjalistycznych Uzbrojonych Formacji Ochronnych w Wydziale Postępowań Administracyjnych; ogłoszenie 49877

wynik naboru


- inspektor do spraw: pozwoleń na broń w Wydziale Postępowań Administracyjnych; ogłoszenie 50902

wynik naboru


- starszy inspektor do spraw: postępowań sprawdzających w Wydziale ds. Ochrony Informacji Niejawnych; ogłoszenie 50528

wynik naboru


- starszy referent do spraw: księgowości w Wydziale Finansów; ogłoszenie 49842

wynik naboru


- starszy inspektor do spraw: organizacyjno-prawnych w Zespole Prawnym; ogłoszenie 50436

wynik naboru


- inspektor do spraw: księgowości w Wydziale Finansów; ogłoszenie nr 49015

wynik naboru


- inspektor do spraw: eksploatacji obiektów w Wydziale Inwestycji i Remontów; ogłoszenie nr 42015

wynik naboru


- kierownik sekcji do spraw: gospodarki materiałowo-technicznej w Wydziale Zaopatrzenia; ogłoszenie nr 40865

wynik naboru


- inspektor do spraw: obsługi wierzytelności w Zespole ds. Inwentaryzacji i Windykacji Należności Budżetowych Wydziału Finansów; ogłoszenie nr 40850

wynik naboru


- inspektor do spraw: mundurowych w Wydziale Zaopatrzenia; ogłoszenie nr 37475

wynik naboru

 

Ogłoszenia o wszystkich wolnych stanowiskach w służbie cywilnej w KWP w Olsztynie oraz podległych jednostkach organizacyjnych publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - http://ogloszenia.kprm.gov.pl/pls/...

 

Metryczka

Data publikacji 12.10.2015
Data modyfikacji 04.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Olsztynie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Olsztynie
Osoba udostępniająca informację:
Bożena Przyborowska Wydział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Bartnik
do góry