Wolne stanowiska w KSC - KWP w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Wolne stanowiska w KSC

 WZÓR OŚWIADCZENIA DLA KANDYDATÓW NA STANOWISKA W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ

- starszy specjalista w Sekcji Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych; ogłoszenie nr 14269

- starszy inspektor w Sekcji Wydatków Osobowych Wydziału Finansów; ogłoszenie nr 13594

- starszy inspektor w Sekcji Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych; ogłoszenie nr 13559

- starszy specjalista w Sekcji Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych; ogłoszenie nr 13296

- starszy inspektor do spraw: laborant w Zespole Biologii Laboratorium Kryminalistycznego; ogłoszenie nr 12863

- informatyk w Sekcji Telekomunikacji Wydziału Łączności i Informatyki; ogłoszenie o naborze nr 12350

- inspektor do spraw: budżetu w Sekcji ds. Budżetu Wydziału Finansów; Ogłoszenie o naborze nr 12357

- inspektor nadzoru budowlanego w Wydziale Inwestycji i Remontów; ogłoszenie nr 11954

- inspektor do spraw wydatków osobowych w Wydziale Finansów; ogłoszenie nr 11956

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU


- inspektor do spraw ewidencji  w Wydziale Kadr i Szkolenia; ogłoszenie nr 10758

wyniki naboru


- specjalista do spraw cudzoziemców w Wydziale Postępowań Administracyjnych; ogłoszenie nr 10347

wyniki naboru


 -starszy referent do spraw: instalacji, konfiguracji i napraw sprzętu IT w Sekcji Administratorów Wydziału Łączności i Informatyki nr 7248

wyniki naboru


- psycholog w Sekcji Psychologów; ogłoszenie nr 9407

wyniki naboru


- -inspektor do spraw: nadzoru budowlanego w Zespole Inwestycji w Wydziale Inwestycji i Remontów; ogłoszenie nr 8825

wyniki naboru


-inspektor do spraw: wydatków osobowych w Sekcji Wydatków Osobowych Wydziału Finansów; ogłoszenie nr 9599

wyniki naboru


- inspektor do spraw ZUS w Wydziale Finansów; ogłoszenie nr 9032

wyniki naboru


- starszy inspekto rdo spraw: laborant w Zespole Biologii Laboratorium Kryminalistycznego; ogłoszenie nr 7845

wyniki naboru


-specjalista do spraw: kancelaryjnych w Zespole Archiwum w Wydziale do spraw Ochrony Informacji Niejawnych; ogłoszenie nr 9542

wyniki naboru


- starszy inspektor do spraw: księgowości w Zespole Księgowości Wydziału Finansów; ogłoszenie nr 9397

wyniki naboru


- starszy inspektor do spraw obsługi wierzytelnosci w Wydziale Finansów; ogłoszenie nr 9036 

wyniki naboru


-specjalista do spraw: medycyny pracy w Wydziale Kadr i Szkolenia; ogłoszenie nr 8535

 wyniki naboru


-starszy referent do spraw: instalacji, konfiguracji i napraw sprzętu IT w Sekcji Administratorów Wydziału Łączności i Informatyki nr 7248

wyniki naboru


-inspektor do spraw: eksploatacji obiektów w Zespole Inwestycji w Wydziale Inwestycji i Remontów; ogłoszenie nr 8891

wyniki naboru


-inspektor do spraw: doboru i rezerwy kadrowej w Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia; ogłoszenie nr 8520

wyniki naboru


- starszy inspektor do spraw: księgowości w Zespole Księgowości Wydziału Finansów; ogłoszenie nr 7843

wyniki naboru


- inspektor do spraw: umundurowania w Sekcji Gospodarki Materiałowo - Technicznej Wydziału Zaopatrzenia; ogłoszenie nr 8519

wyniki naboru


- informatyk w Sekcji Telekomunikacji Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Olsztynie nr 6036

wyniki naboru


-inspektor do spraw: techniki policyjnej w Wydziale Zaopatrzenia; ogłoszenie nr 7844

wyniki nabrou


- specjalista do spraw: bezpieczeństwa i higieny pracy w Wydziale Kontroli; ogłoszenie nr 6716

wyniki naboru


Wyniki naboru na stanowiska w Korpusie Służby Cywilnej w KWP w Olsztynie w 2016 r.

Wyniki naboru na stanowiska w Korpusie Służby Cywilnej w KWP w Olsztynie w 2015 r.

Wyniki naboru na stanowiska w Korpusie Służby Cywilnej w KWP w Olsztynie w 2014 r.

Wyniki naboru na stanowiska w Korpusie Służby Cywilnej w KWP w Olsztynie w 2013 r.

Wyniki naboru na stanowiska w Korpusie Służby Cywilnej w KWP w Olsztynie w 2012 r.

 

Ogłoszenia o wszystkich wolnych stanowiskach w służbie cywilnej w KWP w Olsztynie oraz podległych jednostkach organizacyjnych publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - http://ogloszenia.kprm.gov.pl/pls/...

Metryczka

Data publikacji 23.10.2015
Data modyfikacji 16.08.2017
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Filipkowska Wydział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Filipkowska
do góry