Wolne stanowiska w KSC - KWP w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Wolne stanowiska w KSC

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE NA STANOWISKO PRACY W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ W KWP W OLSZTYNIE

WZÓR OŚWIADCZENIA DLA KANDYDATÓW NA STANOWISKA W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ

 

-inspektor do spraw mundurowych w Wydziale Zaopatrzenia; ogłoszenie nr 37475

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

-specjalista do spraw: archiwów w Wydziale ds. Ochrony Informacji Niejawnych; ogłoszenie nr 37177

wyniki naboru


-inspektor do spraw: pozwoleń na broń w Wydziale Postępowań Administracyjnych; ogłoszenie nr 35445

wyniki naboru


- starszy inspektor do spraw komunikacji wewnętrznej i Biuletynu Informacji Publicznej w Wydziale Komunikacji Społecznej; ogłoszenie nr 32503

wyniki naboru


-specjalista do spraw: poszukiwania, odnajdywania i ustalania mienia poprzez ustalanie informacji, pozyskiwanie środków z funduszy europejskich w Wydziale do walki z Przestępczością Gospodarczą; ogłoszenie nr 31637

wyniki naboru


- starszy specjalista do spraw: laborant w Zespole Chemii Laboratorium Kryminalistycznego; ogłoszenie nr 30388

wyniki naboru


- inspektor do spraw: nadzoru budowlanego instalacji elektrycznych w Zespole Inwestycji Wydziału Inwestycji i Remontów; ogłoszenie nr 26860

wyniki naboru


-inspektor do spraw: nadzoru budowlanego instalacji elektrycznych w Zespole Inwestycji Wydziału Inwestycji i Remontów; ogłoszenie nr 23725

wyniki naboru


-starszy inspektor do spraw: komunikacji wewnętrznej i biuletynu informacji publicznej w Wydziale Komunikacji Społecznej; ogłoszenie nr 24440

wyniki naboru


-inspektor do spraw: wydatków osobowych w Sekcji Wydatków Osobowych Wydziału Finansów; ogłoszenie nr 23711

wyniki naboru


-specjalista do spraw: obsługi jednostek Policji woj. warmińsko - mazurskiego z zakresu Systemu Meldunku Informacyjnego w Wydziale Wywiadu Kryminalnego; ogłoszenie nr 21193

wyniki naboru


- inspektor do spraw: wydatków osobowych w Sekcji Wydatków Osobowych Wydziału Finansów (zastępstwo); ogłoszenie nr 21825

wyniki naboru


-specjalista do spraw: obsługi przesyłek pocztowych Zespołu Poczty Specjalnej w Wydziale Łączności i Informatyki; ogłoszenie nr 20449

wyniki naboruWyniki naboru na stanowiska w Korpusie Służby Cywilnej w KWP w Olsztynie w 2017 r.

Wyniki naboru na stanowiska w Korpusie Służby Cywilnej w KWP w Olsztynie w 2016 r.

Wyniki naboru na stanowiska w Korpusie Służby Cywilnej w KWP w Olsztynie w 2015 r.

Wyniki naboru na stanowiska w Korpusie Służby Cywilnej w KWP w Olsztynie w 2014 r.

Wyniki naboru na stanowiska w Korpusie Służby Cywilnej w KWP w Olsztynie w 2013 r.

Wyniki naboru na stanowiska w Korpusie Służby Cywilnej w KWP w Olsztynie w 2012 r.

 

Ogłoszenia o wszystkich wolnych stanowiskach w służbie cywilnej w KWP w Olsztynie oraz podległych jednostkach organizacyjnych publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - http://ogloszenia.kprm.gov.pl/pls/...

Metryczka

Data publikacji 23.10.2015
Data modyfikacji 03.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Olsztynie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bożena Przyborowska
Osoba udostępniająca informację:
Bożena Przyborowska
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Bartnik
do góry