Wolne stanowiska w KSC - KWP w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Wolne stanowiska w KSC

 WZÓR OŚWIADCZENIA DLA KANDYDATÓW NA STANOWISKA W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ

-starszy referent do spraw: instalacji, konfiguracji i napraw sprzętu IT w Sekcji Administratorów Wydziału Łączności i Informatyki nr 7248

-specjalista do spraw: doboru i rezerwy kadrowej w Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia nr 6926 (umowa na czas określony w celu zastępstwa)
- specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w Wydziale Kontroli KWP w Olsztynie nr 6716

- inspektor do spraw: zamówień publicznych w Sekcji Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP w Olsztynie nr 6058 

- starszy inspektor do spraw: archiwów w Zespole Archiwum w Wydziale do spraw Ochrony Informacji Niejawnych KWP w Olsztynie nr 6041

- informatyk w Sekcji Telekomunikacji Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Olsztynie nr 6036

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

- specjalista w Zespole Archiwum Wydziału ds Ochrony Informacji Niejawnych KWP w Olsztynie, ogłoszenie nr 4615

wyniki naboru


- informatyk w KWP w Olsztynie, ogłoszenie nr 2516

wynik naboru


- specjalista ds. inwentaryzacji KWP w Olsztynie, ogłoszenie nr 2378

wynik naboru


- starszy specjalista w Zespole Chemii w Laboratorium Kryminalistycznym  KWP w Olsztynie, ogloszenie nr 1310

wynik naboru


- specjalista w Sekcji Wydatków Osobowych w Wydziale Finansów KWP w Olsztynie (umowa o pracę w celu zastępstwa) - ogłoszenie nr 330

wynik naboru


-  specjalista w Laboratorium Kryminalistycznym, ogłoszenie nr 181379

wyniki naboru


- specjalista do spraw inwentaryzacji w Wydziale Finansów KWP w Olsztynie, ogloszenie nr 657

wyniki naboru


- starszy referent ds. wydatków osobowych w Wydziale Finansów, ogłoszenie nr 180496

wyniki naboru


- starszy inspektor w Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych, ogłoszenie nr 80

wyniki naboru


- inspektor ds. wydatków osobowych w Wydziale Finansów, ogłoszenie nr 176936

wyniki naboru


- specjalista do spraw wydatków osobowych w Sekcji Wydatków Osobowych Wydziału Finansów (umowa na zastępstwo), ogłoszenie nr 177389

wyniki naboru


- starszy inspektor do spraw obsługi wierzytelności w Wydziale Finansów (umowa na zastępstwo) , ogłoszenie nr 178021

wyniki naboru


- inspektor do spraw obsługi wierzytelności w Wydziale Finansów, ogłoszenie nr 178025

wyniki naboru


- starszy inspektor w Zespole Prawnym, ogłoszenie nr 178149 ,

wyniki naboru


- starszy referent w Wydziale Łączności i Informatyki, ogłoszenie nr 175804

wyniki naboru


- starszy referent do spraw wydatków osobowych w Sekcji Wydatków Osobowych Wydziału Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, ogloszenie nr 175535

wyniki naboru


starszy referent do spraw laborant w Zespole Chemii Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, ogłoszenie nr 174413

wyniki naboru


Wyniki naboru na stanowiska w Korpusie Służby Cywilnej w KWP w Olsztynie w 2015 r.

Wyniki naboru na stanowiska w Korpusie Służby Cywilnej w KWP w Olsztynie w 2014 r.

Wyniki naboru na stanowiska w Korpusie Służby Cywilnej w KWP w Olsztynie w 2013 r.

Wyniki naboru na stanowiska w Korpusie Służby Cywilnej w KWP w Olsztynie w 2012 r.

 

Ogłoszenia o wszystkich wolnych stanowiskach w służbie cywilnej w KWP w Olsztynie oraz podległych jednostkach organizacyjnych publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - http://ogloszenia.kprm.gov.pl/pls/...

Metryczka

Data publikacji 23.10.2015
Data modyfikacji 11.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Filipkowska
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Filipkowska Wydział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Bożena Przyborowska
do góry