Wolne stanowiska w KSC - KWP w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Wolne stanowiska w KSC

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE NA STANOWISKO PRACY W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ W KWP W OLSZTYNIE

WZÓR OŚWIADCZENIA DLA KANDYDATÓW NA STANOWISKA W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ

 

- inspektor: techniki policyjnej w Sekcji Uzbrojenia i Techniki Specjalnej Wydziału Zaopatrzenia; ogłoszenie 54979


- starszy specjalista: laborant w Zespole Chemii Laboratorium Kryminalistycznego; ogłoszenie 49843

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

- starszy inspektor do spraw: księgowości w Wydziale Finansów; ogłoszenie 52463

wynik naboru


- starszy inspektor do spraw: Zespołu do spraw Ochrony Osób i Mienia oraz Specjalistycznych Uzbrojonych Formacji Ochronnych w Wydziale Postępowań Administracyjnych; ogłoszenie 49877

wynik naboru


- inspektor do spraw: pozwoleń na broń w Wydziale Postępowań Administracyjnych; ogłoszenie 50902

wynik naboru


- starszy inspektor do spraw: postępowań sprawdzających w Wydziale ds. Ochrony Informacji Niejawnych; ogłoszenie 50528

wynik naboru


- starszy referent do spraw: księgowości w Wydziale Finansów; ogłoszenie 49842

wynik naboru


- starszy inspektor do spraw: organizacyjno-prawnych w Zespole Prawnym; ogłoszenie 50436

wynik naboru


- inspektor do spraw: księgowości w Wydziale Finansów; ogłoszenie nr 49015

wynik naboru


- inspektor do spraw: eksploatacji obiektów w Wydziale Inwestycji i Remontów; ogłoszenie nr 42015

wynik naboru


- kierownik sekcji do spraw: gospodarki materiałowo-technicznej w Wydziale Zaopatrzenia; ogłoszenie nr 40865

wynik naboru


- inspektor do spraw: obsługi wierzytelności w Zespole ds. Inwentaryzacji i Windykacji Należności Budżetowych Wydziału Finansów; ogłoszenie nr 40850

wynik naboru


- inspektor do spraw: mundurowych w Wydziale Zaopatrzenia; ogłoszenie nr 37475

wynik naboru


 

Wyniki naboru na stanowiska w Korpusie Służby Cywilnej w KWP w Olsztynie w 2018 r.

Wyniki naboru na stanowiska w Korpusie Służby Cywilnej w KWP w Olsztynie w 2017 r.

Wyniki naboru na stanowiska w Korpusie Służby Cywilnej w KWP w Olsztynie w 2016 r.

Wyniki naboru na stanowiska w Korpusie Służby Cywilnej w KWP w Olsztynie w 2015 r.

Wyniki naboru na stanowiska w Korpusie Służby Cywilnej w KWP w Olsztynie w 2014 r.

Wyniki naboru na stanowiska w Korpusie Służby Cywilnej w KWP w Olsztynie w 2013 r.

Wyniki naboru na stanowiska w Korpusie Służby Cywilnej w KWP w Olsztynie w 2012 r.

 

Ogłoszenia o wszystkich wolnych stanowiskach w służbie cywilnej w KWP w Olsztynie oraz podległych jednostkach organizacyjnych publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - http://ogloszenia.kprm.gov.pl/pls/...

Metryczka

Data publikacji 12.10.2015
Data modyfikacji 30.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Olsztynie
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Bartnik Wydział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Bartnik
do góry