Struktura organizacyjna - KWP w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

    Wydział Kontroli

    Wydział do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

    Wydział Kadr i Szkolenia

    Wydział Komunikacji Społecznej

    Wydział Finansów

    Wydział Łączności i Informatyki

    Wydział Transportu

    Wydział Zaopatrzenia

    Wydział Postępowań Administracyjnych

    Wydział Prewencji

    Wydział Ruchu Drogowego

    Sztab Policji

    Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą

    Wydział do walki z Cyberprzestępczością

    Wydział do walki z Korupcją

    Wydział Kryminalny

    Wydział Wywiadu Kryminalnego

    Wydział Konwojowy

    Sekcja Psychologów

    Laboratorium Kryminalistyczne

    Zespół Prawny

    Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP

    Zespół Audytu Wewnętrznego

    Pełnomocnik ds. Ochrony Praw Człowieka

    Oddział Prewencji Policji

    Wydział  Inwestycji i Remontów

    Zespół Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

    Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Olsztynie

 

    Wydział Techniki Operacyjnej

 

Metryczka

Data publikacji 20.04.2007
Data modyfikacji 21.08.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Olsztynie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redakcja BIP
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Bartnik
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Bartnik
do góry