Struktura organizacyjna - KWP w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

    Wydział Kontroli

    Wydział do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

    Wydział Kadr i Szkolenia

    Wydział Komunikacji Społecznej

    Wydział Finansów

    Wydział Łączności i Informatyki

    Wydział Transportu

    Wydział Zaopatrzenia

    Wydział Postępowań Administracyjnych

    Wydział Prewencji

    Wydział Ruchu Drogowego

    Sztab Policji

    Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą

    Wydział do walki z Cyberprzestępczością

    Wydział do walki z Korupcją

    Wydział Kryminalny

    Wydział Wywiadu Kryminalnego

    Wydział Konwojowy

    Sekcja Psychologów

    Laboratorium Kryminalistyczne

    Zespół Prawny

    Sekcja Zamówień Publicznych

    Zespół Audytu Wewnętrznego

    Stanowisko Samodzielne ds. Ochrony Praw Człowieka

    Oddział Prewencji Policji

    Wydział  Inwestycji i Remontów

    Wydział Techniki Operacyjnej

    Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji  w Olsztynie

 

Metryczka

Data publikacji 20.04.2007
Data modyfikacji 22.05.2017
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redakcja BIP
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Filipkowska
Osoba modyfikująca informację:
Bożena Przyborowska
do góry