Przyjmowanie i załatwianie spraw - KWP w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Pod niżej wymienionymi telefonami i adresami można uzyskać informacje na temat stanu przyjmowania spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania:

Wydział Telefon Fax E-mail
Sztab Policji 47 73 153 00 47 73 153 05 naczelnik.sztab@ol.policja.gov.pl
Laboratorium Kryminalistyczne 47 73 142 00 47 73 142 65 naczelnik.lk@ol.policja.gov.pl
Oddzial Prewencji Policji 47 73 140 00 47 73 140 15  
Sekcja Doboru 47 73 144 00 
47 73 144 02 
47 73 144 03 
47 73 144 04
47 73 144 05 sekcja.doboru@ol.policja.gov.pl
Sekcja Psychologów 47 73 144 10 47 73 144 14 sekcja.psychologow@ol.policja.gov.pl
Wydział do Walki z Korupcją 47 73 157 30 47 73 157 35 korupcja@ol.policja.gov.pl
Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą 47 73 156 30 47 73 156 35  
Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych 47 73 156 10 47 73 156 15 naczelnik.oin@ol.policja.gov.pl
Wydział Finansów 47 73 153 50    
Wydział Inwestycji i Remontów 47 73 144 40 47 73 143 45 naczelnik.wiir@ol.policja.gov.pl
Wydział Kadr i Szkolenia 47 73 153 70 47 73 153 75 kadry@ol.policja.gov.pl
Wydział Komunikacji Społecznej 47 73 154 30 47 73 156 25 naczelnik.wks@ol.policja.gov.pl
Wydział Kontroli 47 73 153 90 47 73 153 95  
Wydział Konwojowy 47 73 146 00 47 73 146 05 naczelnik.konwojowy@ol.policja.gov.pl 
Wydział Kryminalny 47 73 155 40 47 73 155 45 naczelnik.kryminalny@ol.policja.gov.pl
Wydział Łączności i Informatyki 47 73 154 50 47 73 154 95 naczelnik.wlii@ol.policja.gov.pl
Wydział Postępowań Administracyjnych 47 73 143 00 47 73 143 05 wpa@ol.policja.gov.pl
Wydział Prewencji 47 73 151 70 47 73 151 75 naczelnik.wpr@ol.policja.gov.pl
Wydział Ruchu Drogowego 47 73 144 60 47 73 144 65  
Wydział Transportu 47 73 143 80 47 73 143 85 naczelnik.transport@ol.policja.gov.pl
Wydział Wywiadu Kryminalnego 47 73 155 70 47 73 155 75  
Wydział Zaopatrzenia 47 73 143 40 47 73 143 45  
Zespół Zamówień Publicznych i funduszy Pomocowych 47 73 152 00
47 73 157 60
47 73 157 59
47 73 155 96
47 73 152 05 zamowienia@ol.policja.gov.pl fundusze@ol.policja.gov.pl
Zespół Prasowy 47 73 152 51
47 73 152 52
47 73 152 55 zespol.prasowy@ol.policja.gov.pl

Wszelkie pytania należy kierować do Naczelnika Wydziału. Wszystkie sprawy są załatwiane bez zbędnej zwłoki, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowań administracyjnych.

 

Wydział Postępowań Administracyjnych

 Licencje

 Pozwolenia na broń

Metryczka

Data publikacji 09.05.2007
Data modyfikacji 15.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Olsztynie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redakcja
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Bartnik
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Bartnik
do góry