Przyjmowanie i załatwianie spraw - KWP w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Pod niżej wymienionymi telefonami i adresami można uzyskać informacje na temat stanu przyjmowania spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania:

Wydział Telefon Fax E-mail
Sztab Policji (89) 522 53 00 (89) 522 53 05 naczelnik.sztab@ol.policja.gov.pl
Laboratorium Kryminalistyczne (89) 522 42 00 (89) 522 42 65 naczelnik.lk@ol.policja.gov.pl
Oddzial Prewencji Policji (89) 522 40 00 (89) 522 40 15  
Sekcja Doboru (89) 522 4400 
(89) 522 4402 
(89) 522 4403 
(89) 522 4404
(89) 522 44 05  
Sekcja Psychologów (89) 522 44 10 (89) 522 44 14 sekcja.psychologow@ol.policja.gov.pl
Wydział do Walki z Korupcją (89) 522 57 30 (89) 522 57 35 korupcja@ol.policja.gov.pl
Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą (89) 522 56 30 (89) 522 56 35  
Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych (89) 522 56 10 (89) 522 56 15 naczelnik.oin@ol.policja.gov.pl
Wydział Finansów (89) 522 53 50    
Wydział Inwestycji i Remontów (89) 522 44 40 (89) 522 43 45 naczelnik.wiir@ol.policja.gov.pl
Wydział Kadr i Szkolenia (89) 522-53-70 (89) 522-53-75 kadry@ol.policja.gov.pl
Wydział Komunikacji Społecznej (89) 522 54 30 (89) 522 56 25 naczelnik.wks@ol.policja.gov.pl
Wydział Kontroli (89) 522-53-90 (89) 522-53-95  
Wydział Konwojowy (89)  522 46 00 (89)  522 46 05 naczelnik.konwojowy@ol.policja.gov.pl 
Wydział Kryminalny (89) 522 55 40 (89) 522 55 45 naczelnik.kryminalny@ol.policja.gov.pl
Wydział Łączności i Informatyki (89) 522 54 50 (89) 522 54 95 naczelnik.wlii@ol.policja.gov.pl
Wydział Postępowań Administracyjnych (89) 522 43 00 (89) 522 43 05 wpa@ol.policja.gov.pl
Wydział Prewencji (89) 522 51 70 (89) 522 51 75 naczelnik.wpr@ol.policja.gov.pl
Wydział Ruchu Drogowego (89) 522 44 60 (89) 522 44 65  
Wydział Transportu (89) 522 43 80 (89) 522 43 85 naczelnik.transport@ol.policja.gov.pl
Wydział Wywiadu Kryminalnego (89) 522 55 70 (89) 522 55 75  
Wydział Zaopatrzenia (89) 522 43 40 (89) 522 43 45  
Zespół Zamówień Publicznych i funduszy Pomocowych (89) 522 52 00
(89) 522 57 60
(89) 522 57 59
(89) 522 55 96
(89) 522 52 05 zamowienia@ol.policja.gov.pl fundusze@ol.policja.gov.pl
Zespół Prasowy (89) 522-52-51
(89) 522-52-52
(89) 522-52-55 zespol.prasowy@ol.policja.gov.pl

Wszelkie pytania należy kierować do Naczelnika Wydziału. Wszystkie sprawy są załatwiane bez zbędnej zwłoki, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowań administracyjnych.

 

Wydział Postępowań Administracyjnych

 Licencje

 Pozwolenia na broń

Metryczka

Data publikacji 09.05.2007
Data modyfikacji 23.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Olsztynie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redakcja
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Filipkowska
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Bartnik
do góry