Oświadczenia majątkowe - KWP w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe za  2015 r.

 

W związku z nowelizacją art. 62 ustawy o Policji obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U. Nr 144, poz. 1015), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia.

Komendant Powiatowy Policji w Mrągowie - mł. insp. Andrzej Skol
Komendant Powiatowy Policji w Braniewie - insp. Grzegorz Sieński
Komendant Powiatowy Policji w Giżycku - insp. Andrzej Mazurek
Komendant Powiatowy Policji w Bartoszycach - insp. Krzysztof Gąsiorowski
Komendant Powiatowy Policji w Nidzicy - insp. Witold Barcikowski
Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi - insp. Andrzej Żyliński
Komendant Powiatowy Policji w Ełku - insp. Marek Hyzopski
Komendant Powiatowy Policji w Lidzbarku Warmińskim - insp. Tomasz Kamiński
Komenda Powiatowa Policji w Piszu - podinsp. Radosław Drach
Komenda Powiatowa Policji w Nowym Mieście Lubawskim - mł. insp. Jacek Drozdowski
Komenda Miejska Policji w Elblągu - insp. Krzysztof Konert
Komenda Miejska Policji w Olsztynie - mł. insp. Mieczysław Wójcik
Komenda Powiatowa Policji w Działdowie - insp. Arkadiusz Kowal
Komenda Powiatowa Policji w Iławie - podinsp. Robert Mikusik
Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie - mł. insp. Dariusz Ślęzak
Komenda Powiatowa Policji w Olecku - insp. Rafał Klauza
Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie - mł. insp. Marek Żebrowski
Komenda Powiatowa Policji w Węgorzewie - insp. Kazimierz Surowiec
Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie - insp. Cezary Gołota
 
 

Metryczka

Data publikacji 13.03.2007
Data modyfikacji 04.04.2016
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
mł. insp. Zbigniew Czajkowski
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Filipkowska
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Filipkowska
do góry