Oświadczenia majątkowe - KWP w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe

W związku z nowelizacją art. 62 ustawy o Policji obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U. Nr 144, poz. 1015), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia.

Oświadczenia majątkowe za 2019 r.

Komendant Miejski Policji w Olsztynie - insp. Piotr Zabuski

Komendant Miejski Policji w Elblągu - insp. Robert Muraszko

Komendant Powiatowy Policji w Bartoszycach - mł. insp. Przemysław Fiertek

Komendant Powiatowy Policji w Braniewie - nadkom. Tadeusz Telenga

Komendant Powiatowy Policji w Działdowie - insp. Witold Barcikowski

Komendant Powiatowy Policji w Ełku - insp. Paweł Szyperek

Komendant Powiatowy Policji w Giżycku - mł. insp. Przemysław Rawa

Komendant Powiatowy Policji w Goładapi - mł. insp. Dariusz Stachełek

Komendant Powiatowy Policji w Iławie - mł. insp. Robert Mikusik

Komendant Powiatowy Policji w Kętrzynie - insp. Dariusz Ślęzak

Komendant Powiatowy Policji w Lidzbarku Warmińskim - podinsp. Piotr Koszczał

Komendant Powiatowy Policji w Mrągowie - mł. insp. Robert Wierciszewski

Komendant Powiatowy Policji w Nidzicy - podinsp. Jarosław Wiśniewski

Komendant Powiatowy Policji w Nowym Mieście Lubawskim - insp. Jacek Drozdowski

Komendant Powiatowy Policji w Olecku - insp. Andrzej Żyliński

Komendant Powiatowy Policji w Ostródzie - nadkom. Marcin Danowski

Komendant Powiatowy Policji w Piszu - mł. insp. Marcin Kubas

Komendant Powiatowy Policji w Szczytnie - insp. Radosław Drach

Komendant Powiatowy Policji w Węgorzewie - nadkom. Marcin Karmowski

 

 

Metryczka

Data publikacji 13.03.2007
Data modyfikacji 06.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Olsztynie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
mł. insp. Zbigniew Czajkowski
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Bartnik
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Bartnik
do góry