Oświadczenia majątkowe - KWP w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe za  2016 r.

W związku z nowelizacją art. 62 ustawy o Policji obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U. Nr 144, poz. 1015), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia.

Komendant Powiatowy Policji w Braniewie - podinsp. Edward Szydłowski
Komendant Powiatowy Policji w Giżycku - mł. insp. Przemysław Rawa
Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi - insp. Robert Marcianiak
Komendant Powiatowy Policji w Węgorzewie - insp. Kazimierz Surowiec
Komendant Powiatowy Policji w Mrągowie - mł. insp. Andrzej Skol
Komendant Powiatowy Policji w Lidzbarku Warmińskim - insp. Tomasz Kamiński
Komendant Powiatowy Policji w Ostródzie - nadkom. Marcin Danowski
Komendant Powiatowy Policji w Nidzicy -
Komendant Powiatowy Policji w Ełku - mł. insp. Paweł Szyperek
Komendant Powiatowy Policji w Bartoszycach - podinsp. Przemysław Fiertek
Komendant Powiatowy Policji w Kętrzynie - mł. insp. Dariusz Ślęzak
Komendant Miejski Policji w Elblągu - mł. insp. Robert Muraszko
Komendant Powiatowy Policji w Olecku - insp. Andrzej Żyliński
Komendant Powiatowy Policji w Szczytno - podinsp. Tomasz Bzymek
Komendant Powiatowy Policji w Iławie - mł. insp. Robert Mikusik
Komendant Powiatowy Policji w Piszu - mł. insp. Radosław Drach
Komendant Miejski Policji w Olsztynie - mł. insp. Piotr Zabuski
Komendant Powiatowy Policji w Działdowie - insp. Witold Barcikowski
 

Metryczka

Data publikacji 13.03.2007
Data modyfikacji 06.04.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Olsztynie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
mł. insp. Zbigniew Czajkowski
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Filipkowska
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Filipkowska
do góry